Allra helst vill träd växa fritt utan kontakt med sågen. I staden finns det dock många gånger andra önskemål än just trädets och för att alla parter ska vara nöjda och glada är det här vi kommer in och medlar. Trädet kommer inte helt i kläm utan drar förhoppningsvis fördel av vår omsorg samtidigt som generationer får njuta av friska och ändamålsenliga träd.

Vi vårdar träden genom alla dess faser. Vi planerar, planterar, underhåller, inspekterar, beskär och avverkar alltefter dina och trädets och önskemål och behov.

Våra klättrande arborister tar sig smidigt upp i så gott som alla träd. Att befinna sig uppe i grenverket är en förutsättning för att lägga riktiga snitt och att ge trädet bästa möjliga förutsättningar att svara positivt på ingreppet samt att inte utsätta trädet eller omgivning för onödiga risker eller skador. Oftast är detta även den klart mest kostnadseffektiva lösningen.

 

Underhålls- & uppbyggnadsbeskärning
Trots att trädet normalt växer alldeles utmärkt på egen god känsel så händer det att det ibland skjuter grenar lite kors och tvärs. Ju tidigare vi får komma intill och underhållsbeskära desto bättre för trädet och för den som står för notan.


Kronreducering
Breder den fina eken ut sig mer än önskat? Vi utför varsam kronreducering så att eken fortsättningsvis kan bära sin krona med stolthet samtidigt som du får din önskvärda kvällssol på uteplatsen.

Trädplan och kronrestaurering
Har ni dammat av en gammal trädvårdsplan som ni hittade längst ner i förvaltningens dokumentskåp. Visar det sig att de där lindarna som skulle ha hamlats med regelbundenhet inte har blivit friserade på ett halvt sekel. För att göra det bästa av saken ordnar vi med kronrestaurering. Vi hjälper er också med att verkställa och utveckla era existerande trädvårdsplaner. Vi utformar även gärna nya vårdplaner om det är där behovet finns.

Kronstabilisering
Kanske får vi hjälpa den ståtliga gamla lönnen att kompensera för förlorad ungdomliga styrka och spänst genom en kronstabilisering. Vi installerar uppbindningssystem som ger stöd samtidigt som det erbjuder dynamik och låter trädet dansa lagom i vinden. Kanske kan det i samma veva vara på sin plats att avlastningsbeskära utvalda delar.

Fruktträds- och formbeskärning
Önskar ni även framöver kunna njuta av äppelkaka och must. Vi utför självklart hederlig fruktträdsbeskärning om så önskas.

De hamlade träden längs uppfarten är som absolut snyggast och mår helt klart bäst om de regelbundet återhamlas. Låt oss komma tillbaka på två-treårsintervall så skapar vi efter omständigheterna de bästa förutsättningar för välmående prydlig hamlingsobjekt med priseffektiv skötsel. Vi avråder starkt från att ”nyhamla” (toppkapa, stympa) redan etablerade tidigare ej hamlade träd.

Se hur vi jobbar

Få en inblick i vad vi gör om dagarna, kika på våra bilder!

Bilder