Trädfällning
Står björken som ska ned tätt intill garaget och lutar oroväckande in över den nyinglasade verandan. Ingen fara Thells klättrande arborister sektionsfäller smidigt trädet bit för bit och firar kontrollerat gren för gren. Våra arborister är utbildade och certifierade och utför arbetet helt enligt branschstandard utan att tumma på säkerheten.

Så länge säkerheten hamnar i första rummet fäller vi alltid med den mest kostnadseffektiva metoden.

Givetvis har vi för din trygghet och vår säkerhet även ansvarsförsäkring.

Bortforsling

Vill ni inte själva ta hand om stock och ris så ordnar vi självklart med borttransport. Vid borttransport av ris och virke i samband med fällning så bjuder vi på tippavgiften. Ris och virke hamnar så småningom oftast i vårt lokala kraftvärmeverket på Torsvik för att sedan eventuellt återvände till dig i form av grön el.

Stubbfräsning

Slår stubben efter den omkullblåsta pilen intill altanen irriterande mycket vattenskott. Eller ger tallstubben mitt på gårdsplan krokiga linjer åt drömmen om en tennisbana där. Vi ordnar snabbt och enkelt med stubbfräsning.

Priset på en normalstubbe är en fast startavgift plus rörlig del baserat på stubbens diameter (se illustration). Vid normalfräsning fräser vi ca 10 cm under marknivå. Detta är fullt och gott om ni exempelvis ska anlägga gräsmatta där stubben stod. Behöver ni av någon anledning att vi fräser djupare så kan vi mot extradebitering fräsa maximalt ca 30 cm djupt.

I priset för stubbfräsning ingår inte bortforsling av det frässpån som lämnas i en hög där stubben ursprungligen stod. Önskar ni så kan vi givetvis även forsla bort spånet och återställa marken. Detta debiteras dock extra som ett tilläggsarbete.


Stubbfräsning

Se hur vi jobbar

Få en inblick i vad vi gör om dagarna, kika på våra bilder!

Bilder