Miljöledning

För att inte bara vårda din utemiljö utan också i det större perspektivet värna om allas vår gemensamma miljö så arbetar vi aktivt med miljöförbättrande åtgärder. För att strukturera vårt miljöarbete har vi sedan 2015 varit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard.

I korthet innebär detta att vi arbetar målinriktat på att förbättra oss inom de områden av vår verksamhet där vi har den största miljöpåverkan samt att efterfrågar miljöengagemang hos våra leverantörer.

Vi tror att vårt miljöarbete inte bara är till fördel för miljön utan faktiskt också hjälper oss att bli smartare, bättre och mer effektiva på att utföra de tjänster som är vår kärnverksamhet.

Säkerhet

De arbetsuppgifter som vi dagligen utför är potentiellt farliga. För att hålla en hög säkerhetsnivå igenom allt vi gör håller vi oss uppdaterade med rätt utbildningar. Våra arborister är utbildade och certifierade och arbetar efter etablerad branchstandard. Alla som hanterar motorsågar har behörighet enligt Säker Skog. För att utföra uppdrag i trafiknära miljö har vi utbildning inom Säkerhet på väg. Även behörighet för arbeten i nära anslutning till kraftledningar, mobila arbetsplattformar m.m.

Se hur vi jobbar

Få en inblick i vad vi gör om dagarna, kika på våra bilder!

Bilder